Ogłoszenia duszpasterskie na 1 Niedzielę Adwentu, 3.12.23