Ogłoszenia duszpasterskie na 1 Niedzielę Wielkiego Postu, 18.02.24