Ogłoszenia duszpasterskie na 12 niedzielę zwykłą, 23.06.24

Informacja dla osób, które po chrzcie świętym zmieniły nazwisko

Należy dostarczyć odpis zupełny aktu urodzenia.

Przy administracyjnej zmianie nazwiska może być decyzja o zmianie nazwiska wydana przez właściwy organ dokonujący zmiany.

W przypadku adopcji – wyrok sądu o przysposobieniu dziecka (o ile nie jest utajniony – w tej sytuacji wystarczy oświadczenie rodziców adopcyjnych – przynajmniej ustne, złożone wobec proboszcza – oraz nowy odpis zupełny aktu urodzenia, gdzie są tylko dane rodziców adopcyjnych.

Resztę dokumentów przygotowuje parafia i nadaje bieg sprawie.